Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β
- Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 -

Βάσει σχετικής εγκυκλίου από τη ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.

Καλούνται λοιπόν οι εκπαιδευτές, από σήμερα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, να έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Openeclass του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών, τα θέματα των τελικών εργασιών σε μορφή pdf και μόνο.

Αν ένα μάθημα έχει τόσο εργαστηριακό όσο και θεωρητικό μέρος, θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική εργασία για το εργαστηριακό και διαφορετική για το θεωρητικό.

Στα εργαστηριακά μαθήματα Μαγειρικής που διδάσκουν 2 εκπαιδευτές, η βαθμολόγηση των εργασιών γίνεται ξεχωριστά από τον κάθε εκπαιδευτή, και ο κάθε εκπαιδευτής στέλνει τη δική του κατάσταση βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών.

Στο εργαστηριακό μάθημα Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής, οι 3 εκπαιδεύτριες συμπληρώνουν και στέλνουν μόνο τους βαθμούς των καταρτιζόμενων που διδάσκουν.

Οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες θα σταλούν στους εκπαιδευτές τις επόμενες ημέρες με email. Οι εκπαιδευτές θα τις τυπώσουν, θα τις συμπληρώσουν με τις βαθμολογίες για κάθε καταρτιζόμενο (ακέραιοι βαθμοί από 1 έως 10, όχι δεκαδικά) και αφού τις υπογράψουν θα τις σκανάρουν και θα τις στείλουν στο email του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών grammateia@iek-giann.pel.sch.gr.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα Openeclass την εργασία τους σε κάθε μάθημα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου σε μορφή pdf και μόνο. Οι μεγάλης ηλικίας καταρτιζόμενοι που δυσκολεύονται με το Openeclass μπορούν σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή τους να στέλνουν τις εργασίες τους στο email του εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κρατήσουν σε ένα φάκελο στον υπολογιστή τους τις εργασίες των καταρτιζόμενων γιατί ενδέχεται να τους ζητηθούν από τη Γραμματεία για έλεγχο. Η αποστολή των βαθμών από τους εκπαιδευτές θα γίνει με email στο grammateia@iek-giann.pel.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου. Ο τίτλος του email θα πρέπει να έχει τη μορφή:

“Βαθμολογία τελικών εξετάσεων του (εργαστηριακού/θεωρητικού) μαθήματος ………………………………. ειδικότητας ……………………………………………………”

και θα πρέπει να έχει συνημμένη την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αντίστοιχη κατάσταση βαθμολογίας.

Καμία παράταση στις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα δοθεί. Παρακαλείσθε, για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών να είστε συνεπείς με τις ανωτέρω προθεσμίες.

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών