Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
- Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 -

Αγαπητοί εκπαιδευτές και αγαπητοί καταρτιζόμενοι , 

σας ενημερώνουμε ότι έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ το πρόγραμμα της ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη 23/12