Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 7/12/2020
- Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 -

Σας ενημερώνουμε πως με απόφαση της κυβέρνησης παρατείνεται η εξ αποστάσεως λειτουργία των ΔΙΕΚ μέχρι και 7/12/2020.