ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Έναρξη Μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου : 2 Οκτωβρίου 2006