Διαδικασία εκπαιδευτικής επίσκεψης

  1. Συνεννόηση 1-2 Εκπαιδευτών/-τριών που ενδιαφέρονται, με τον Υπεύθυνο του Φορέα που πρόκειται να επισκεφθούν οι καταρτιζόμενοι για την δυνατότητα, την ημέρα και ώρα (εντός ωραρίου κατάρτισης) και το ενδεικτικό αντικείμενο/πρόγραμμα που θα διεξάγουν οι σπουδαστές εκεί.
  2. Καταγραφή της όλης συνεννόησης αυτής σε σχετικό έντυπο-αίτημα του ΙΕΚ και υποβολή του στην Διεύθυνση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
  3. Έλεγχος, τυχόν αλλαγές από το ΙΕΚ, ορισμός Υπευθύνων Συνοδών και Έγκριση από τη Διοίκηση του ΙΕΚ.
  4. Υλοποίηση/ πραγματοποίηση της Επίσκεψης.
  5. Υπογραφή στο έντυπο επίσκεψης του ΙΕΚ από τον Υπεύθυνο του Φορέα επίσκεψης και επιστροφή του εγγράφου στο τμήμα κατάρτισης του ΙΕΚ για έλεγχο και αρχειοθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η εκπαιδευτική επίσκεψη είναι εκτός Γιαννιτσών, τότε απαιτείται η συναίνεση όλων των καταρτιζομένων ότι δέχονται να μετακινηθούν με δικά τους μέσα και έξοδα σε ειδικό έντυπο που προμηθεύεστε από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και συμπληρώνεται από τους καταρτιζόμενους.