ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι επανεγγραφές καταρτιζομένων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 20-30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων καθώς και μέσω mail κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ