Αλλαγή στις Υποχρεώσεις Εργοδοτών για την Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.

Ακολουθεί ενημερωτική επιστολή που μας απέστειλε σήμερα Πέμπτη 7-11-2019 το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Τμήμα Α ́ Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από 1-10-2019 αλλάζει ο τρόπος υποβολής εντύπων των πρακτικά ασκούμενων σε μία επιχείρηση και πλέον ο εργοδότης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου Ε3.5. (αναγγελία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκούμενων στο Π.Σ. Εργάνη (Άρθρο 3 και 4 του προαναφερθέντος ΦΕΚ). Ως εκ τούτου και προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα υποβολής προστίμων σε εργοδότες, που αγνοούν την προαναφερόμενη διαδικασία, καλείστε να ενημερώνετε επί των νέων μέτρων του εργοδότες, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΙΕΚ σας.
Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το σχετικό Φ.Ε.Κ. 3520/2019.