ΠΡΟΣΟΧΗ (Οδηγία Έγκαιρης Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Πρακτικά Ασκουμένων)

Αξιότιμοι/ες,

στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ με MIS 5131399, σας ενημερώνουμε για την αναγκαιότητα έγκαιρης υποβολής απογραφικών δελτίων των πρακτικά ασκούμενων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρακτικά ασκούμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το απογραφικό δελτίο εισόδου εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους άσκησης και το απογραφικό δελτίο εξόδου εντός 5 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους άσκησης.

Με εκτίμηση,

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

tropopoiisi_odigoy_23_09_2022